Menu Zamknij

Kokoszki Prefabrykacja S.A.

O Spółce

Kokoszki Prefabrykacja S.A.
z siedzibą w Gdańsku, ul. Budowlanych 54A, 80-298 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000528061, posiadającą NIP: 9571075616, REGON: 360016829, o kapitale zakładowym w wysokości 14.517.885,00 zł wpłaconym w całości.

Kontakt

Kokoszki Prefabrykacja S.A.
ul. Budowlanych 54A
80-298 Gdańsk

NIP: 9571075616
REGON: 360016829
KRS: 0000528061